2010/08/31

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยของตกแต่งแนว vintage

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้านให้มากขึ้นด้วยการใช้พื้นที่จากของแต่งบ้านแนว vintage ของคุณ
ตัวอย่างเช่น
  • เก็บอุปกรณ์สำหรับทำงานฝีมือ หรือ อุปกรณ์ช่าง ของคุณไว้ในตู้
  • เกื้อเสื้อผ้าสำหรับใส่วันหยุดหรือฤดูกาลอื่นไว้ในกล่องสัมภาระ
  • เก็บผ้าพันคอและเครื่องประดับ ไว้ในกล่องเครื่องมือทำความสะอาดรองเท้า (shoeshine box) หรือกล่องใส่หมวก
กล่องเก็บสัมภาระ ใช้แทนโต๊ะกลาง
ภายในเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ


 กล่องเก็บหมวก เก็บเครื่องประดับ ไว้ในห้องแต่งตัว
กล่องเครื่องมือทำความสะอาดรองเท้า

No comments:

Post a Comment